Arbo Verplichtingen Werkgever

Gaarne zetten wij een aantal elementaire arbo verplichtingen voor de werkgever hier op een rij. Gedurende de afgelopen jaren is de wet regelmatig veranderd en het is soms lastig voor werkgevers om bij te houden wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot arbo verplichtingen. Vanzelfsprekend is ons overzicht niet compleet. Wij beperkingen ons tot een aantal elementaire zaken. Wij geven ook een overzicht van de laatste stand van zaken met betrekking tot de wetstekst. Het is overigens niet zo eenvoudig om de wet te doorgronden. De wetsartikelen verwijzen weer naar elkaar en zijn verspreid over diverse wetten. Het moet duidelijk zijn dat wij hier slechts de hoofdartikelen kunnen noemen. Wij willen niet de indruk geven dat deze wetsartikelen een volledige weergave van de wet zijn.

Overeenkomst met een gecertificeerde arbodienst

Een werkgever dient te beschikken over een contract met een gecertificeerde arbodienst voor de verzuimbegeleiding. Dat is iets dat de werkgever moet hebben, ook als er geen zieke medewerkers zijn of komen. Alleen als de werkgever schriftelijk akkoord heeft van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mag hij zich ook laten bijstaan door een geregistreerde bedrijfsarts. Ook zijn er afspraken hierover mogelijk als deze in de CAO zijn vastgelegd of een bevoegd bestuursorgaan heeft hiertoe besloten. Deze informatie vindt u terug in wetsartikel 14a van de arbeidsomstandigheden wet:
» Wetstekst Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot aansluiting bij een arbodienst.

Taken waarvoor de verplichte aansluiting benodigd is.

In de wet is opgenomen dat het hier gaat om preventieve taken zoals openspreekuur of werkplekonderzoek, verzuimbegeleiding, aanstellingskeuringen, PAGO’s en de RI&E.

Een actuele RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)

Een werkgever dient te beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Als u een Risico-Inventarisatie heeft en u bent sindsdien verhuisd, dan dient een nieuwe Risico-Inventarisatie te worden opgesteld. De oude is niet actueel meer. Er is niet formeel gespecificeerd hoe oud een Risico-Inventarisatie mag zijn. In het algemeen wordt geadviseerd om na 4 jaar de Risico-Inventarisatie te herzien of te beoordelen op actualiteitswaarde. Een Risico-Inventarisatie is niet compleet zonder Plan van Aanpak. Deze moet dus ook worden gemaakt om aan de voorwaarden te voldoen.

PAGO

De werkgever is verplicht om zijn medewerkers een medische keuring aan te bieden ten aanzien van gezondheidsrisico’s van het werk.

De wetstekst hierover leest u hier:
» Wetstekst Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot verplichtingen werkgever