Casemanagement

Op deze pagina zullen wij aan de hand van een aantal vragen en antwoorden inzicht te geven in het case management, wat het case management is, wat een case manager doet, waarom het case management moet worden bijgehouden en wat de consequenties zijn als het case management niet wordt uitgevoerd.

Wat is de case manager bij ziekteverzuim?
De case manager is iemand die door de werkgever is aangewezen om het ziekteproces te begeleiden, aantekeningen bij te houden en de werknemer bij te staan tijdens zijn verzuim. Het aanwijzen van een case manager is verplicht.

Wat doet de case manager?
De case manager begeleidt de zieke medewerker. De case manager is eerste aanspreekpartner voor vragen en problemen bij ziekte. De case manager houdt met aantekeningen het dossier bij. Dit begint met het plan van aanpak. De case manager geeft voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid. De case manager organiseert trajecten om het WIA te voorkomen, zoals de "spoor 2 trajecten". Spoor 2 trajecten zijn reïntegratietrajecten naar ander werk als blijkt dat de oorspronkelijke functie mogelijk niet meer uitgevoerd kan worden. Ook kan het zijn dat de case manager en werknemer samen een interventietraject aan willen gaan om de arbeidsgeschiktheid te bevorderen. Dan zal de case manager dit traject organiseren. De case manager gaat ook het gesprek met het UWV aan als een reïntegratieverslag wordt ingediend.

Kan een medewerker de case manager zelf kiezen?
Nee, de werkgever wijst de case manager aan. Grote organisaties hebben vaak een eigen case manager in dienst. Kleinere organisaties besteden het vaak uit aan de bedrijfsgezondheidsdienst. Bij sommige organisaties wordt meestal de leidinggevende als case manager aangewezen.

Waarom moet het case management worden bijgehouden?
Het case management moet worden bijgehouden as gevolg van wet- en regelgeving om WIA of WAO te voorkomen. Het heeft te maken met de wettelijk verplichting om alles gedurende het ziekteproces vast te leggen. Het uitgangspunt van de regelgeving is dat werkgever, werknemer en arbodienst alles moeten doen om WIA te voorkomen en dat er dan ook precies kan worden nagegaan waar het fout is gegaan als nog iemand in de WIA dreigt te komen.

Wat zijn de consequenties als het case management niet goed wordt uitgevoerd?
Als een medewerker in de WIA dreigt te komen, dan zal het UWV het reïntegratieverslag gaan toetsen. Als het verslag niet compleet is, dan zal de case manager daarop worden aangesproken. Hij was tenslotte de aangewezen persoon om te helpen alle documentatie bij te houden en de werknemer te assisteren dat alle gegevens correct worden aangeleverd. Voorts zal het UWV het reïntegratieverslag inhoudelijk toetsen. De case manager zal worden verzocht uit te leggen welke maatregelen ter voorkoming van WIA zijn genomen. Het UWV is daar heel streng in.

Kunnen organisaties het case management beter zelf doen of uitbesteden?
Van belang is dat de case manager ervaring hiermee heeft en deze verder kan uitbreiden. Grote organisaties met meerdere honderden medewerkers personeel kunnen bij voorbeeld hun eigen case manager aannemen die rechtstreeks onder de afdeling personeelszaken werkt. Dat werkt goed omdat er voldoende ervaring wordt opgebouwd. Wij zien ook wel eens dat kleinere organisaties of leidinggevenden van enkele medewerkers het case management zelf willen doen. Er is echter vrijwel geen ervaring hiermee opgebouwd. Wij laten aan u om te beoordelen of dat verstandig is.

Voert Mepros het case management uit en wat zijn de kosten?
Mepros kan het case management voor u uitvoeren. Bij organisaties onder 30 medewerkers voeren wij normaliter het case management altijd voor u uit. De aanvullende kosten daarvan bij de volledige-, verzuimvolume-, en maatwerk abonnementen zijn slechts € 1,08 per ziektedag vanaf de 51e ziektedag (tarief 2021). Als medewerkers op of voor de 50e ziektedag herstellen kost het dus ook niets.

VerzuimOfferte aanvragen? Afspraak maken?

Neem dan contact met ons op