Tarieven

Mepros kan u voorzien van alle aspecten van bedrijfsgezondheidszorg en verzuimbegeleiding met alle daarbij horende aspecten zoals preventieve maatregelen, analyse van de gezondheid van de medewerkers op individueel en collectief niveau, beleidsadvisering met betrekking tot gezondheidsaspecten en verzuimbeleid, diverse soorten keuringen en verzuimbegeleiding passend bij uw organisatie.

Onze Informatiemap

“Dienstverlening, Werkwijze, Voorwaarden en Tarieven”

De bedrijfsgezondheidszorg is een bijzondere vorm van zakelijk dienstverlening. Hierbij dient enerzijds rekening te worden gehouden met de zakelijke belangen van de werkgever, anderzijds zijn er echter ook zijn er belangen van de werknemer of maatschappelijke belangen. Hierbij dienen de wettelijke kaders, waarin wij werken, wel goed te worden vastgelegd. Mepros heeft daarom het kader waarin wij werken vastgelegd in een informatiemap, vergelijkbaar met een service level agreement, echter aangevuld met een stuk uitleg over de wetgeving en de kader, waarin wij werken. Dit is de Informatiemap “Dienstverlening, Werkwijze, Voorwaarden en Tarieven” 2023   en is voor u beschikbaar als downloadbaar document.