Basispakket aansluiting

Ondernemingen met weinig ervaring op het gebied van ziekteverzuim kunnen vaak goed advies gebruiken als zij onverhoopt te maken krijgen met verzuim. Daarom is het advies van onze team assistent of re-integratie manager gedurende de eerste 8 weken van het verzuim inbrengen in de aansluitfee. Met hun ervaring en kennis van de Wet Verbetering Poortwachter doet u als werkgever als juist ten aanzien van de verzuimbegeleiding. Ook de eerste inventarisatie van klachten en beperkingen door team assistente en/of reïntegratiemanager is hierbij inbegrepen in de aansluitbijdrage.

De Basis pakket aansluiting is uitstekend geschikt voor organisaties tot 50 medewerker met weinig verzuim.

Bij deze abonnementsvorm zijn de volgende services inbegrepen

  • Algemeen (niet persoonsgebonden) overleg over uit te voeren verzuimbegeleiding
  • Algemeen (niet persoonsgebonden) overleg over uit te voeren controles
  • Overleg (persoonsgebonden) met teamassistent en/of reïntegratiemanager over uit te voeren verzuimbegeleiding gedurende de eerste 8 weken
  • Eerste consultatie van team assistent en/of reïntegratiemanager met werknemer
  • Intern overleg tussen arbo- en bedrijfsarts met teamassistente en of reïntegratiemanager na eerste spreekuur arbo- en bedrijfsarts
  • Signalering van uit te voeren reïntegratieactiviteiten
  • Monitorfunctie t.a.v. subsidies en regelgeving
  • Arbohelpdesk en vraagbaakfunctie
  • Gebruik van ons online verzuim beheer systeem voor:
   • meldingen van ziekteverzuimregistratie en –statistieken
   • meldingen UWV
   • signalering en documentatie van case management en
   • bijhouden verzuimevaluaties
   • verzuiminformatie ten behoeve van verzekeraars

Op basis van verrichtingen zijn de volgende services verkrijgbaar:

  • Open spreekuur
  • Verzuim spreekuur
  • Telefonisch consult
  • Controles en spoedcontroles
  • Sociaal Medisch overleg
  • Probleemanalyse en voorstel plan van aanpak
  • Reïntegratieverslag
  • Aanstellings-/Intrede keuringen

Het tarief in 2021 voor onze basisaansluiting is slechts € 46,40 per medewerker per jaar inclusief gebruik van ons on-line verzuim management systeem. Wij gaan ervan uit dat u iedereen invoert in ons automatiseringssysteem.
Grotere organisaties worden verzocht contact met ons op te nemen.

Vergelijk onze Basispakket aansluiting met andere aansluitvormen van verzuimbegeleiding:

Aanvullende Services: