Eigen Regie Maatwerk

Wilt u uw verzuimbegeleiding in eigen regie uitvoeren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Grote en kleine organisaties die zelf voldoende kennis in huis hebben om de verzuimbegeleiding zo veel mogelijk zelf uit te voeren kunnen bij ons kiezen voor een passende maatwerk verzuimbegeleiding op basis van eigen regie. Met ons moderne verzuim beheer systeem kunt u zelf uw gesprekken met de zieke medewerker documenteren, met onze bedrijfsarts en arbo professionals communiceren en gericht gebruik maken van onze services. Zo kunt u zelf een bijdrage leveren aan een verlaging van het verzuim en een enorme kostenreductie van de verzuimbegeleiding. Wij verzorgen wel de wettelijke taken zoals b.v. de probleemanalyse, het reïntegratieverslag en de vereiste begeleiding. Is er sprake van problematisch verzuim? Dan kunnen wij u daarin optimaal ondersteunen.

Het maatwerk abonnement is uitstekend geschikt voor organisaties vanaf 2 medewerkers die de expertise hebben om zo veel mogelijk van de verzuimbegeleiding zelf uit te voeren.

Bij deze abonnementsvorm zijn de volgende services inbegrepen

 • Algemeen (niet persoonsgebonden) overleg over uit te voeren verzuimbegeleiding
 • Algemeen (niet persoonsgebonden) overleg over uit te voeren controles
 • Signalering van uit te voeren reïntegratieactiviteiten
 • Monitorfunctie t.a.v. subsidies en regelgeving
 • Arbohelpdesk en vraagbaakfunctie
 • Gebruik van ons online verzuim beheer systeem voor:
  • meldingen van ziekteverzuimregistratie en –statistieken
  • meldingen UWV
  • signalering en documentatie van case management en
  • bijhouden verzuimevaluaties
  • verzuiminformatie ten behoeve van verzekeraars

Op basis van verrichtingen zijn de volgende services verkrijgbaar:

 • Open spreekuur
 • Verzuim spreekuur
 • Telefonisch consult
 • Controles en spoedcontroles
 • Sociaal Medisch overleg
 • Probleemanalyse en voorstel plan van aanpak
 • Reïntegratieverslag
 • Aanstellings-/Intrede keuringen

Het tarief in 2021 voor een eigen regie maatwerk abonnement is slechts € 24,20 per medewerker per jaar inclusief gebruik van ons online verzuim management systeem. Er is een minimum van 2 medewerkers. Wij gaan ervan uit dat u iedereen invoert in ons automatiseringssysteem.

Als u niet wenst iedereen in te voeren

Het kan voorkomend dat u niet wenst iedereen in te voeren. Dat kunnen wij ons bij bepaalde soorten organisaties goed voorstellen, b.v. bij een uitzendconstructie, veel oproepkrachten of bij een organisatie met hoog verloop zoals beveiligingsbedrijven. Dan verrekenen wij deze contract-vorm van Eigen Regie Maatwerk op een andere methode.

Dat werkt als volgt: 

In plaats van een aansluiting gebaseerd op medewerkers per jaar, baseren wij onze overhead-kosten dan op basis van structurele uren bedrijfsarts per jaar. Het aantal uren bedrijfsarts per jaar is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, zoals dit ook geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. De structurele uren bedrijfsarts zijn voor ons bedoeld om onze interne overhead-kosten af te dekken. Daarnaast betaalt u aanvullende kosten voor de ingevoerde medewerkers, bij voorbeeld als iemand ziek is of er moet een preventief dossier worden aangemaakt.

Hoe worden dan onze structurele uren bepaald?

Voor organisaties van

 • 1 tot 25 medewerkers is de bijdrage 1 structureel uur bedrijfsarts per jaar
 • 26 tot 50 medewerkers is de bijdrage 2 structurele uren bedrijfsarts per jaar
 • 50 tot 75 medewerkers is de bijdragen 3 structurele uren bedrijfsarts per jaar.
 • 76 tot 120 medewerkers per jaar is de bijdrage 4 structurele uren bedrijfsarts per jaar.
 • 121 tot 160 medewerkers per jaar is de bijdrage 5 structureel uren bedrijfsarts per jaar.

Grotere organisaties worden verzocht contact met ons op te nemen.

Vergelijk het verzuimvolume abonnement met ander aansluitvormen van verzuimbegeleiding:

Aanvullende Services: