Onze visie op casemanagement

Casemanagement: wat is het en wat doet de case manager bij ziekteverzuim?

Bij casemanagement wordt een case manager aangewezen om het ziekteproces te begeleiden, aantekeningen bij te houden en de werknemer bij te staan tijdens zijn verzuim. Het aanwijzen van een case manager is verplicht en wordt vaak door de werkgever gedaan. Zie de website van het UWV voor meer info.

Wat doet de case manager?

De case manager begeleidt de zieke medewerker. De case manager is eerste aanspreekpartner voor vragen en problemen bij ziekte. De case manager houdt met aantekeningen het dossier bij. Dit begint met het plan van aanpak. De case manager geeft voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid. De case manager organiseert trajecten om het WIA te voorkomen, zoals de “spoor 2 trajecten”. Spoor 2 trajecten zijn reïntegratietrajecten naar ander werk als blijkt dat de oorspronkelijke functie mogelijk niet meer uitgevoerd kan worden. Ook kan het zijn dat de case manager en werknemer samen een interventietraject aan willen gaan om de arbeidsgeschiktheid te bevorderen. Dan zal de case manager dit traject organiseren. De case manager gaat ook het gesprek met het UWV aan als een reïntegratieverslag wordt ingediend.

Kan een medewerker de casemanager zelf kiezen?

Nee, de werkgever wijst de casemanager aan. Grote organisaties hebben vaak een eigen case manager in dienst. Kleinere organisaties besteden het vaak uit aan de arbodienst.

Een leidinggevende als case manager. Is dat handig?

Bij sommige organisaties wordt door de werkgever de leidinggevende als casemanager aangewezen. Dat vereist wel enige aanvullende expertise van de leidinggevende. Door de privacy wetgeving wordt de werkgever erg beperkt in wat hij mag vragen. Anderzijds moeten bepaalden zaken wel worden vastgelegd. Veel organisaties die in het verleden de leidinggevenden als case manager hadden aangesteld komen daar nu op terug. Bij Mepros is tegenwoordig de normale standaard afspraak dat Mepros het casemanagement uitvoert. Concreet betekent dit dat Mepros alle documenten in concept opstelt, kant en klaar om te tekenen. In onderling overleg kunnen werkgever en werknemer hierin natuurlijk wel aanpassingen realiseren.

Waarom moet het casemanagement worden bijgehouden?

Het casemanagement moet worden bijgehouden as gevolg van wet- en regelgeving om WIA zo veel mogelijk te voorkomen. Het heeft te maken met de wettelijk verplichting om alles gedurende het ziekteproces vast te leggen. Het uitgangspunt van de regelgeving is dat werkgever, werknemer en arbodienst alles moeten doen om WIA te voorkomen en dat er dan ook precies kan worden nagegaan waar het fout is gegaan als een medewerker hier toch in terecht dreigt te komen.

Wat zijn de consequenties als het casemanagement niet goed wordt uitgevoerd?
Als een medewerker in de WIA dreigt te komen, dan zal het UWV het reïntegratieverslag gaan toetsen. Als het verslag niet compleet is, dan zal de case manager daarop worden aangesproken. Hij was tenslotte de aangewezen persoon om te helpen alle documentatie bij te houden en de werknemer te assisteren dat alle gegevens correct worden aangeleverd. Voorts zal het UWV het reïntegratieverslag inhoudelijk toetsen. De case manager zal worden verzocht uit te leggen welke maatregelen ter voorkoming van WIA zijn genomen. Het UWV is daar heel streng in.

Kunnen organisaties het casemanagement beter zelf doen of uitbesteden?
Van belang is dat de case manager ervaring hiermee heeft en deze verder kan uitbreiden. Grote organisaties met meerdere honderden medewerkers personeel kunnen bij voorbeeld hun eigen case manager aannemen die rechtstreeks onder de afdeling personeelszaken werkt. Dat werkt goed omdat er voldoende ervaring wordt opgebouwd. Wij zien ook wel eens dat kleinere organisaties of leidinggevenden van enkele medewerkers het case management zelf willen doen. Er is echter vrijwel geen ervaring hiermee opgebouwd. Wij laten aan u om te beoordelen of dat verstandig is.

Voert Mepros het casemanagement uit en wat zijn de kosten?
Wij voeren standaard het casemanagement uit bij al onze verzuimabonnementen. De kosten van de abonnementen zijn dan ook inclusief casemanagement.

Bekijk onze verzuimabonnementen

Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 877 13 20info@mepros.nl