Verplichtingen van de werkgever

Werkgever: wat moet je doen qua verzuimbegeleiding & arbodienst?

In Nederland hebben we alles voor de werknemer en werkgever goed geregeld. Hiervoor zijn veel wetten in gebruik, die het voor werkgevers soms lastig kan maken om te begrijpen wat de verplichtingen zijn. Dit leggen we hier uit.

Overeenkomst met een gecertificeerde arbodienst (verzuimabonnement)

Een werkgever met tenminste één werknemer is verplicht om een contract te hebben met een gecertificeerde arbodienst. Deze arbodienst voert de verzuimbegeleiding uit van zieke medewerkers van de organisatie. De bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer écht ziek is, heeft regelmatig spreekuren met de zieke medewerker en stelt in samenwerking met de verzuimmanager een re-integratietraject op. Hierbij is het belangrijk dat er regelmatig contact is zodat er snel ingegrepen of bijgestuurd kan worden als dit nodig is.

Bekijk onze verzuimabonnementen of lees meer over de wet WULBZ.

Naast verzuimbegeleiding is de arbodienst ook nodig voor preventie van toekomstig verzuim. Dit zijn zaken als de RI&E, periodieke medische keuringen via de PAGO of PMO, het werkplekonderzoek, een aanstellingskeuring open of open spreekuur.

Een actuele RI&E

Een werkgever dient te beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Er is niet formeel gespecificeerd hoevaak een RI&E uitgevoerd moet worden, maar in de praktijk wordt dit elke 4 jaar gedaan. Als je als bedrijf in de tussentijd verhuisd bent, moet er sowieso een nieuwe RI&E opgesteld worden.

Hou er bij de RI&E rekening mee dat deze niet compleet is zonder Plan van Aanpak. Uiteraard kan Mepros helpen bij het opstellen van een actuele RI&E met Plan van Aanpak.

PAGO

De werkgever is verplicht om zijn medewerkers een medische keuring aan te bieden ten aanzien van gezondheidsrisico’s van het werk.

Lees hierover meer in de Arbeidsomstandighedenwet.

Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 877 13 20info@mepros.nl