De belangrijkste punten uit de Verzuimwetgeving

Verzuimwetgeving: wat moeten werkgevers en -nemers doen?

In Nederland zijn er belangrijke regels als iemand ziek is. Eén van die regels heet de Wet Uitstel Loondoorbetaling Bij Ziekte, kortweg WULBZ. Dit is een wet die werkgevers verplicht om het loon door te betalen als een werknemer ziek is. Het loon moet minimaal 70% van het laatst verdiende salaris zijn, maar nooit lager dan het minimumloon. Deze wet is er om werknemers te helpen als ze ziek zijn. Hier hebben we een apart artikel over. Hieronder gaan we in op de verschillende onderdelen van de verzuimwetgeving.

Ziektewet

Soms kunnen werknemers ziek worden buiten hun normale werk. Bijvoorbeeld als ze zwanger zijn of als ze niet meer bij hun oude baan werken. In dat geval geldt de Ziektewet. Die zorgt ervoor dat zieke werknemers toch geld krijgen om van te leven.

Onderzoek en Aangepast Werk

Als iemand ziek is, moeten werkgevers het loon doorbetalen. Maar soms willen ze weten hoe ziek iemand is en of diegene weer kan werken. Dan mogen ze een bedrijfsarts vragen om te helpen. De zieke werknemer moet meewerken aan dit onderzoek, zoals naar de dokter gaan als dat wordt gevraagd.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten werknemers aangepast werk accepteren als dat kan. Stel je voor dat een stratenmaker niet buiten kan werken, dan kan hij misschien wel binnen op kantoor helpen. Zo kan hij aan het werk blijven en minder lang ziek zijn.

Belang van Goede Bedrijfszorg

De WULBZ zorgt ervoor dat werkgevers minimaal 2 jaar het loon moeten doorbetalen als iemand ziek is. Tijdens deze 2 jaar moeten ze proberen om de zieke werknemer te helpen weer aan het werk te gaan. Zo kunnen ze voorkomen dat ze boetes en straffen krijgen.

Slimme Bedrijfszorg

Soms denken bedrijven dat ze geld verliezen als ze een dokter inschakelen. Maar dat is niet waar. Het niet naleven van deze regels kan juist geld kosten. Het kan leiden tot boetes en problemen met werknemers. Slimme bedrijven werken samen met een goede bedrijfsarts. Die kan helpen om aan de wet te voldoen en te zorgen dat werknemers snel weer aan het werk kunnen. Het is belangrijk dat de bedrijfsarts goed met de werknemer praat en helpt bij het herstel. Dat is goed voor de werknemer en het bedrijf.

Samenwerking en Kennis van de Wetgeving

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter zegt dat werkgevers en werknemers moeten samenwerken als iemand ziek is. Ze moeten een plan maken om de zieke werknemer te helpen weer aan het werk te gaan. Ook moeten ze samen kijken naar ander werk en opleidingen. Een arbodienst zoals Mepros kan hierbij helpen en boetes voorkomen.

Duidelijke regels

Bij ziekte gelden dus duidelijke regels. Werkgevers moeten het loon doorbetalen, en werknemers moeten meewerken aan onderzoek en aangepast werk accepteren als dat kan. Goede bedrijfszorg met de hulp van een bedrijfsarts kan geld en problemen besparen. Het is belangrijk om de wetten en regels te kennen om juridische problemen en financiële risico’s te vermijden.

Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 877 13 20info@mepros.nl