Bij ziekte

Ik ben Ziek. Wat nu?

Als je ziek bent, komt er heel wat op je af. Ineens zijn er heel wat vragen: Krijg ik wel 100% loon doorbetaald? Krijg ik überhaupt wel doorbetaald? Waar moet ik mij aan houden? Moet ik thuis blijven? Heb ik eigenlijk wel een arbodienst of bedrijfsarts? Kan deze op bezoek komen? Zo kunnen wij wel doorgaan met heel erg veel begrijpelijke vragen.  Wij proberen hier een aantal antwoorden te geven zodat er wat onduidelijkheid kan worden weg genomen.

Heb ik recht op 100% loon als ik ziek ben?

Wij verwijzen je graag naar het tabblad Rechten en Plichten voor een stuk uitleg over de loondoorbetalingsverplichtingen van de werkgever

Wat zijn mijn verplichtingen als ik ziek ben?

Dan heb je nog de regelingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Het UWV heeft een brochure geschreven over de regelingen van de WVP. Deze brochure heet dan ook: Ik ben ziek. Wat nu? Deze brochure is door het UWV uitgebracht en Mepros draagt daar geen verantwoordelijkheid meet voor. Mepros heeft wel jarenlang deze brochure met elke Probleemanalyse meegestuurd naar de zieke medewerkers.  Het UWV toetste ons of wij dit wel deden. Ondertussen is de wet al dermate lang aangepast dat het UWV hier niet altijd meer op toetst.  De brochure is nog wel te downloaden onder Tabblad Thema’s en Informatiefolders. De brochure blijft handig omdat de Wet Verbetering Poortwachter best wat uitleg kan blijven gebruiken.

 

Heb ik een arbodienst of bedrijfsarts?

U hoort een arbodienst of bedrijfsarts te hebben. Met ingang van 01-07-2017 is de nieuwe arbowet ingegaan. Daarin staat vermeldt dat elke werkgever een arbodienst of bedrijfsarts moet hebben. Tot 01-08-2018 waren de inspectiediensten nog soepel in het kader van een overbruggingstermijn. Ondertussen bekeuren de inspectiediensten hierop en mag je verwachten dat elke werkgever een aansluiting op een arbodienst of bedrijfsarts heeft.

 

Hoe kom ik erachter of mijn werkgever een bedrijfsarts of arbodienst heeft?

Bij grotere werkgevers is het vaak duidelijk. Er worden flyers of introductiebrieven opgehangen of er worden mailtjes verstuurd naar de medewerkers met de vermelding van de arbodienst. Bij kleinere werkgevers is de communicatie meestal wat informeler en directer. Als je het niet weet of er een arbodienst of bedrijfsarts is, kun je het de werkgever gewoon vragen.