Rechten en Plichten bij Ziekteverzuim

Hoe kom ik erachter wat mijn rechten zijn ten aanzien van loondoorbetaling zij ziekte?

Het eerste wat je moet doen om te achterhalen wat jouw loondoorbetalingsrechten zijn, is in je arbeidsovereenkomst kijken. Daar staat het namelijk meestal gewoon in. Soms wordt in de arbeidsovereenkomst verwezen naar een CAO. Dan staat het in de CAO. De meeste CAO’s kun je gewoon downloaden van het internet.

 

Wat zijn mijn rechten als er geen CAO is.

Als er geen sprake is van een CAO, dan zijn de loondoorbetalingsrechten meestal vastgelegd in de arbeidsovereenkomst staat. Als ook daar niets staat. Dan gelden de wettelijke regelingen ten aanzien van loondoorbetaling.

 

Waar zijn de wettelijke regelingen ten aanzien van loondoorbetaling vastgelegd?

Er zijn twee wetten die gaan over de loondoorbetaling bij ziekte. De eerste is de WULBZ.

Dat is de Wet Uitstel Loondoorbetaling Bij Ziekte. In deze wet is vastgelegd dat de werkgever een verplichting heeft het loon door te betalen bij ziekte. Dit is minimaal 70% van het laatst verdiende loon, het mag echter niet vallen onder het minimum loon. De tweede wet, die van toepassing is, is de Ziektewet. De ziektewet is van toepassing bij een vangnet situatie, zoals zwangerschaps gerelateerd verzuim of als het dienstverband is verlopen en er is wel sprake van ziekte en opgebouwde rechten op ziektewet.

 

Moet ik meewerken aan onderzoek?

De werkgever heeft de loondoorbetalingsverplichting, mag echter wel de arts vragen om onderzoek te doen naar de mate van arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden voor aangepast werk.  Dat betekent dat u wel aan het onderzoek dient mee te werken. Zo kan de werkgever van u verlangen dat u op het spreekuur dient te komen.

 

Moet ik aangepast werk accepteren?

In principe moet u volgens de Wet Verbetering Poortwachter aangepast werk accepteren. Wij verwijzen u graag naar de pagina over de WVP over details hierbij.