Wet Verbetering Poortwachter

Welke wetten en regels zijn van toepassing bij ziekte?

De loondoorbetalingsverplichting van een werkgever staat vastgelegd in de WULBZ. De regelingen  en procedures, waarin iedereen zich moet houden staan in de Wet Verbetering Poortwachter. In de Wet Verbetering Poortwachter staan de verplichtingen voor de werknemer en de werkgever vastgelegd. Ook als staat iets niet uitdrukkelijk in de WVP of WULBZ, bestaan er daarnaast nog andere gedragsnormen, die het beste kunnen worden omschreven als goed werkgeverschap en goed werknemer schap.

 

Welke documenten moeten worden vastgelegd conform de Wet Verbetering Poortwachter?

In de Wet Verbetering Poortwachter is de procesgang bij ziekte vastgelegd. Richtlijnen van het UWV sluiten aan bij deze wet. Hierbij is vastgelegd dat een aantal documenten dienen te worden opgesteld gedurende de ziekteperiode. Hieronder vallen ook de probleemanalyse, het plan van aanpak, regelmatige bijstellingen of evaluaties van het plan van aanpak, de eerstejaarsevaluatie en meer.

 

Ben ik verplicht het Plan van Aanpak te ondertekenen?

Bij het plan van aanpak en de bijstellingen of evaluaties hiervan, zijn de handtekeningen van werkgever en werknemer verplicht. Werkgever en werknemer dienen dan ook samen een tekst op te stellen, waar beide een handtekening op kunnen zetten.  De werknemer kan natuurlijk niet verplicht worden iets te ondertekenen, waar hij niet achter staat. Hij mag echter ook niet zonder goede reden weigeren te ondertekenen. De werkgever kan hier zo nodig op sanctioneren.

 

Moet ik aangepast werk accepteren?

In principe moet u volgens de Wet Verbetering Poortwachter aangepast werk accepteren. Het aangepaste werk moet wel in redelijkheid, billijkheid en bekwaamheid passend zijn.