CBR Keuring

CBR Rijbewijskeuring

Vanaf het zeventigste levensjaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats. Deze medische keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Er zijn verschillende instanties bij betrokken: de gemeente, het CBR en ook bedrijfsartsen.

De periodieke medische keuring van het rijbewijs is ingevoerd met het oogpunt om de verkeersveiligheid te verhogen. Bij deze keuring draagt de keurend bedrijfsarts alleen de nodige medische informatie aan. De bedrijfsarts neemt zelf geen beslissing omtrent de keuring. De beslissing van het rijbewijs wordt genomen door het CBR.

Wanneer moet een rijbewijskeuring worden uitgevoerd?

Een rijbewijskeuring is noodzakelijk

 • Vanaf uw 70e levensjaar bij iedere vernieuwing
 • Als om medische of andere redenen een rijbewijs is verstrekt met een beperkte geldigheidsduur
 • Als het CBR deze op medische gronden verplicht stelt

Wat is de inhoud van de rijbewijskeuring?

De inhoud van de rijbewijskeuring is:

 • Bespreken vragenlijst en gezondheid met de bedrijfsarts
 • Bespreken rijvaardigheid, ongevallen, fysieke en psychische gezondheidsfactoren
 • Lichamelijke Onderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Gehoortest, kort
 • Urine (U krijgt tijdens de keuring van ons een potje. Neemt u geen urine van thuis mee.)

Hoe lang duurt de rijbewijskeuring?

De rijbewijskeuring duurt normaliter ca. 30 minuten. Bij eerdere afkeuring of het voorkomen van een of meerdere medische problemen kan een keuring langer duren. Wij verzoeken u om dit bij het maken van de afspraak aan te geven zodat wij iets meer tijd kunnen reserveren.

Kan ik de aftekende papieren naderhand meteen meekrijgen?

Na de keuring wordt de Eigen Verklaring en het keuringsraport door ons naar het CBR verstuurd.
Uit oogpunt van fraudepreventie is het niet de bedoeling dat u de papieren na ondertekening weer terug krijgt.
Wij kunnen u desgewenst wel voorzien van een kopie.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw legitimatie: Bij voorkeur uw rijbewijs, anders uw paspoort of identiteitskaart
 • Uw bril of lenzen (inclusief contactlenshouder)
 • Eventuele medicijnen en brieven van de specialist
 • De Eigen Verklaring van het CBR met medische verklaring en retourenvelop. Deze kunt u kopen bij de gemeente of het CBR.
 • Uw bankpasje. U kunt u bij ons pinnen, zowel in Capelle aan den IJssel als in Breda.

Wat is de geldigheid van een rijbewijskeuring?

De geldigheid van de keuring wordt bepaald door uw gemeente aan de hand van een advies van het CBR. Als u gekeurd wordt tussen uw 60e en 65e jaar, is de maximale geldigheid thans meestal 10 jaar. Als u tijdens de keuring ouder bent dan 70 jaar, dan geeft het CBR een rijbewijs af dat maximaal 5 jaar geldig is. Bij medische oorzaken, hangt de geldigheid af van het ziektebeeld. In bijzondere situatie kan de duur van het rijbewijs ook afhankelijk zijn van het oordeel van het CBR.

Waar wordt de rijbewijskeuring uitgevoerd?

De rijbewijskeuring wordt uitgevoerd op onze keuringslocatie bij Rotterdam in Capelle aan den IJssel.
Ook voor keuringen in Breda kunt u bij ons terecht.

Waar kan ik parkeren?

Parkeren: Het Parkeren op beide locaties is gratis en er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Wat is het tarief van de rijbewijskeuring?

Tarief Rijbewijskeuring vrachtwagens en bussen, categorieën C, CE, D, DE,

 •  bij digitale aanvraag met 1 ZD code
 •  bij een formulier zonder bijkomende formulieren van het CBR
€ 62,- (2021)
Per aanvullende ZD code of aanvullend formulier bij specifieke ziekten (1),

 •  voor eerste of vervolgafspraak
€ 26,- (2021)
 

Vervolgafspraak op verzoek van CBR, voor 1 ZD code (2)

 

€ 43,- (2021)

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw. Deze keuringen zijn btw-plichtig. Als er geen betalingsafspraken zijn gemaakt dient de betaling tijdens de keuring per pin te worden voldaan.

 

1: Het CBR geeft u bij uw online aanvraag bij specifieke ziekten een extra ZD code. Bij een niet digitale aanvraag ontvangt u een aanvullend formulieren voor specifieke ziekten.
2: Het CBR kan u verzoeken terug te komen voor aanvullende onderzoek.

Is deze keuring BTW plichtig?

Het bovengenoemde bedrag is exclusief btw. Voor particulieren is de rijbewijskeuring vrijgesteld van btw. Dat is niet het geval als u uw rijbewijs nodig heeft voor uw werk en u gaat de keuring declareren bij het werk. Voor de belastingdienst geldt het criterium of een beslissing werkgever aan de keuring is gekoppeld. Als dit wel zo is, dan is de keuring niet vrijgesteld van btw.