Privacyreglement

Voor de uitvoering van onze dienstverlening als arbodienst worden persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld als u op spreekuur bent geweest bij uw bedrijfsarts. In ons privacyreglement staat welke gegevens worden verwerkt, hoe lang ze bewaard worden en wat uw rechten zijn.

Privacy gewaarborgd

Mepros vindt het belangrijk dat er op een verantwoorde manier met vertrouwelijke data wordt omgegaan. Daarom koppelen we nooit medisch gevoelige inhoudelijke informatie aan een werkgever terug over een gesprek tussen werknemer en een professional. Binnen de kaders van de wet informeren we werkgevers slechtst over wat een werknemer wel en niet meer kan.

Mepros gaat zorgvuldig om met data die mogelijkerwijs privacy-gevoelig kan zijn. Belangrijk onderdeel hiervan is dat deze data wordt afgeschermd tegen onbevoegden. In ons privacyreglement staat welke gegevens worden verwerkt en hoe lang ze bewaard worden en wat uw rechten zijn. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Certificering arbodienst

Mepros is een gecertificeerde arbodienst. Het ‘Certificaat arbodiensten’ wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan verschillende eisen om de deskundigheid van dienstverlening te garanderen. De eisen zijn wettelijk vastgelegd en certificering vindt plaats door een gecertificeerde instelling.