Wettelijk verplicht basiscontract arbodienst: wat houdt het in?

Iedere werkgever moet een overeenkomst met een arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts hebben: het arbocontract. Het is wettelijk verplicht voor werkgevers om een basiscontract met arboprofessionals te hebben.

Waarom?

Allereerst is het basiscontract wettelijk verplicht en Inspectie handhaaft hier op.

Het basiscontract is bedoeld om werknemers te beschermen, werkgevers duidelijk te geven welke preventie & arbozorg zij moeten bieden en om de arbodienst de ruimte te geven deze diensten aan te leveren.

Volgens de Arbowet moeten werkevers zich voor bepaalde taken laten ondersteunen door kerndeskundigen. Er is veel ruimte voor preventie, zo mag de bedrijfsarts de werkvloer bezoeken om gedegen preventie advies te kunnen geven. De gedachte hierachter is dat preventie verzuimkosten kan verlagen en bij kan dragen aan duurzame inzetbaarheid.

Hoe?

Het basiscontract stelt eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn. De werkgever vult dit vervolgens aan met diensten die haar organisatie nodig heeft.

Werkgevers kunnen een basiscontract opstellen via een vangnetregeling, of – in sommige gevallen – via een maatwerkregeling.

Geef een antwoord