Ziekteverzuim fors gestegen in 2020
Mepros

Ziekteverzuim fors gestegen in 2020

Auteur: Els van Hees, co-assistent Mepros

Uit de statistieken van het CBS blijkt dat het algehele ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2020 is gestegen ten opzichte van het ziekteverzuim in 20191). Het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2020 was zelfs 4,7 procent. Dit houdt in dat, over alle sectoren, in de eerste 9 maanden van het jaar, van de duizend te werken dagen er 47 dagen zijn verzuimd wegens ziekte. Het gemiddelde ziekteverzuim was voor het eerst in 17 jaar zo hoog.

Ziekteverzuim door het coronavirus

Bij velen rijst de vraag wat de invloed van de coronapandemie is op de huidige stijging van de cijfers. Deze vraag is met de informatie van het CBS helaas niet te beantwoorden, aangezien in de enquête niet gevraagd is naar de reden van verzuim. Echter, uit onze ervaringen blijkt dat het afgelopen jaar veel verzuim gepaard gaat met de corona-pandemie. Naast direct verzuim door een besmetting met het coronavirus met langdurig herstel of een opgelegde quarantaineperiode, zien wij ook veel verzuim als indirect gevolg van de coronacrisis, met name door psychische klachten.

Psychische klachten als gevolg van de coronacrisis

De toename van psychische klachten als gevolg van de coronacrisis heeft meerdere oorzaken. Ten eerste merken wij dat voor veel mensen het thuiswerken zwaar valt, met name tijdens de tweede golf. De werkdruk neemt in sommige gevallen toe, omdat werkzaamheden digitaal meer energie kosten. Daarnaast vallen de veelal leuke sociale contacten van het werk weg, dit is niet alleen de kerstborrel die niet doorging, maar ook het dagelijkse praatje bij het koffieapparaat. Ten tweede heeft de beperking van sociale contacten ook als gevolg dat het steunnetwerk voor mensen minder aanwezig is, waardoor het lastiger wordt om met een hogere mentale belasting om te gaan. Tenslotte neemt voor mensen die druk in de privésfeer toe, met zorg voor de kinderen of toegenomen mantelzorg. Het is dan ook van belang om als werkgever goede contacten met uw werknemers te onderhouden en mogelijk oplossingen te bedenken voor het onderhouden van sociale contacten tussen werknemers onderling, zoals in de vorm van een online borrel of koffiepraatje.

Hogere werkdruk door meer ziekteverzuim

Het hogere ziekteverzuim heeft ook effect op uw gezonde medewerkers. Door (langdurige) uitval van naaste collega’s neemt de werkdruk op andere medewerkers toe, aangezien dezelfde hoeveelheid werk door minder mankracht dient te worden verzet. Wij adviseren dan ook om uw werknemers, bij uitval door psychische klachten, bijtijds contact op te laten nemen met ons, zodat we samen kunnen werken aan een vlottend herstelproces. Dit om uw zieke werknemer zo goed mogelijk te begeleiden en de druk op de gezonde werknemers niet te groot te laten worden.

Bronnen

StatLine – Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

BackButton
Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of het online contactformulier. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 12:300 en van 14:15 tot 17:00 uur bereikbaar

085 – 123 345 66info@mepros.nl